Het belang van een duurzame uitvaart: Resomeren als alternatief

Het verlies van een dierbare is altijd een ingrijpende gebeurtenis. Naast het verdriet moeten er veel praktische zaken geregeld worden, waaronder de uitvaart. Traditioneel gezien kiest men vaak voor een begrafenis of crematie, maar er is een alternatief opkomend: resomeren. In dit artikel bespreken we de voordelen van deze methode en waarom het een duurzaam alternatief kan zijn voor traditionele uitvaarten.

Wat is resomeren?

Resomeren is een relatief nieuwe technologie die het mogelijk maakt om een lichaam op een duurzame manier te laten ontbinden. Bij deze methode wordt het lichaam in een speciale machine geplaatst, waarbij het door middel van water, loog en warmte wordt afgebroken tot de basiscomponenten. Na afloop blijft er een kleinere hoeveelheid as over, vergelijkbaar met wat er overblijft na een crematie.

Duurzaamheid van resomeren

Een van de belangrijkste voordelen van resomeren is de duurzaamheid ervan. In tegenstelling tot traditionele uitvaarten is resomeren veel minder belastend voor het milieu. Bij begrafenissen wordt er vaak gekozen voor een kist van hout, wat bijdraagt aan ontbossing. Daarnaast nemen begraafplaatsen veel ruimte in beslag. Bij crematies worden er veel fossiele brandstoffen gebruikt om het lichaam te verbranden, wat bijdraagt aan de uitstoot van broeikasgassen.

Bij resomeren wordt het lichaam op een veel efficiëntere manier afgebroken en blijft er minder afval over. Dit zorgt ervoor dat deze methode veel duurzamer is dan traditionele uitvaarten.

Legalisatie van resomeren

Hoewel resomeren in Nederland nog niet is toegestaan, is de verwachting dat dit binnenkort zal veranderen. De Tweede Kamer heeft in 2020 een wetsvoorstel aangenomen waarin wordt voorgesteld om resomeren als alternatief voor crematie en begraven toe te staan. Het is echter nog niet bekend wanneer deze wet in werking zal treden.

Het gebruik van resomeren in het buitenland

In sommige landen is resomere al wel toegestaan. In de Verenigde Staten wordt deze methode al op kleine schaal toegepast en wordt het gezien als een duurzaam alternatief voor traditionele uitvaarten.

Conclusie

Resomeren is een duurzaam alternatief voor traditionele uitvaarten. Door gebruik te maken van deze methode wordt het milieu minder belast en blijft er minder afval over. Hoewel resomeren in Nederland nog niet is toegestaan, wordt het wel gezien als een veelbelovende ontwikkeling. Het is dan ook de verwachting dat deze methode in de toekomst steeds vaker zal worden toegepast als duurzame oplossing voor uitvaarten.