Hoeveel tijd mag er zitten tussen overlijden en uitvaart

Delen op:

Hoeveel tijd er gemiddeld zit tussen het overlijden en de uitvaart van een overleden is een vraag die we regelmatig horen. Het is een logische vraag die we goed voor u kunnen beantwoorden.

De uitvaart van een overledene mag niet eerder dan 36 uur en niet later dan 6 werkdagen na het overlijden plaatsvinden. Het weekend en officiële feestdagen zijn geen werkdagen. De uitvaart mag niet eerder omdat er tijd moet zijn voor strafrechtelijk onderzoek als dat nodig is. 

Onder speciale omstandigheden mag er, met toestemming, afgeweken worden van bovenstaande tijden. De periode wanneer een overledene begraven of gecremeerd mag worden is wettelijk vastgelegd. Het is daarom belangrijk dat u zich even kort bekend maakt met deze regels. Dit zullen we u in dit artikel vertellen. Doodskist kopen online in onze webshop.

Uiterlijk op de zesde werkdag na overlijden

De overledene moet uiterlijk op de zesde werkdag na het overlijden worden begraven of gecremeerd. Het weekend en nationale feestdagen zijn geen werkdagen, dus er kan soms best een lange tijd passeren. Als iemand vlak voor het weekend, op een vrijdag, te overlijden komt bijvoorbeeld; in dit geval moet de uitvaart uiterlijk op de tweede maandag na het overlijden plaatsvinden.

Deze periode geeft u tijd om de uitvaart te regelen. Mocht u de uitvaart door omstandigheden later willen plannen dan de toegestane 6 werkdagen dan moet u hier toestemming voor vragen. U moet in dit geval toestemming vragen aan de burgemeester. 

Niet eerder dan 36 uur na overlijden

Tussen het overlijden en de uitvaart moet minimaal 36 uur tijd zijn verstreken. Deze 36 uur geeft de politie tijd om strafrechtelijk onderzoek te doen. Dit is natuurlijk lang niet altijd nodig, dus laten we ons richten op het andere voordeel: het geeft u tijd om de uitvaart te regelen. 

Ook voor deze regel kunt u, als dat nodig is, een uitzondering aanvragen. In dit geval moet u toestemming vragen aan de officier van justitie.

Vastgelegd in de “Wet over de lijkbezorging”

Bovenstaande informatie staat heel kort en bondig beschreven op deze pagina van de rijksoverheid, maar de echte specifieke regelgeving staat vastgelegd in de “Wet over de lijkbezorging”. In deze wet staat in Artikel 16 “Begraving of crematie geschiedt niet eerder dan 36 uren na het overlijden en uiterlijk op de zesde werkdag na het overlijden.”

In België is er wettelijk geen termijn vastgelegd

Ondanks dat de meeste buurlanden ook een wettelijke termijn hebben vastgelegd, heeft Belgie dat niet. Daar mogen nabestaanden dus zelf weten hoe lang ze wachten met het begraven of cremeren van een overledene. 

Ook vinden de meeste Belgen zaterdag de meest geschikte dag voor een begrafenis, waardoor ze langer wachten zodat ze een plek op een zaterdag kunnen reserveren. Op sites zoals Uitvaartvlaanderen.be staat dat mensen denken dat er op zaterdag meer mensen op de uitvaart zullen zijn, maar dat is helaas niet het geval.