Stappenplan bij overlijden

Delen op:

Als iemand sterft moeten er allerlei zaken geregeld worden. Dit kan stress opleveren, zeker als het overlijden plotseling is. Een stappenplan / lijstje wat er moet gebeuren na een overlijden kan dan rust geven. Hieronder vindt u het stappenplan bij overlijden. Hierin staan ook zaken genoemd die u kunt regelen vóór het overlijden en zelfs na de uitvaart. Sterkte gewenst als u het stappenplan nu nodig heeft:

Vóór het overlijden (voorbespreking)

 • Een testament (laten) opstellen
 • Financiël voorbereiden op de uitvaart
 • Wie moeten er in kennis worden gesteld na mijn dood
 • Wie mag mijn uitvaart verzorgen?
 • Begraven of cremeren?
 • Hoe komt mijn uitvaart eruit te zien?
 • In wat voor rouwkist / doodskist wil ik begraven/gecremeerd worden?
 • In wat voor rouwauto wil ik vervoerd worden?
 • Wie zijn er welkom op mijn uitvaart?
 • Welke kleding wil ik dragen op mijn uitvaart?
 • Komt er een rouwadvertentie in een krant?
 • Hoe ziet mijn graf eruit?
 • Euthanasie
 • Donorcodicil?
 • Lichaam ter beschikking stellen aan de wetenschap

Na het overlijden (voor de uitvaart)

 • Eerste handelingen

  • Bellen van de huisarts
  • Inlichten van de nabestaanden
  • Verzekeringspolissen opzoeken van verzekeringen die u of de overledene (eventueel) heeft afgesloten
  • Uitvaartondernemer inschakelen?
 • Kleding
 • Vervoer regelen (overbrengen van de overledene als deze verplaatst moet worden)
 • Een kist / doodskist aanschaffen
 • De laatste verzorging
  • Opbaren

 • Bekendmaking van het overlijden
 • Aangifte doen bij de Burgerlijke Stand van de gemeente
 • Verklaring van erfrecht op laten stellen
 • Condoleren / afscheid nemen
 • Overige benodigdheden

Dag van de uitvaart plannen (plechtigheid)

 

 • Vervoer regelen voor de plechtigheid
 • Plechtigheid
 • Spreker tijdens plechtigheid?
 • Locatie begraven / cremeren
 • Locatie samenkomst na de uitvaart

Na de uitvaart (als de plechtigheid is geweest)

 • Asbestemmingen
 • Grafbedekking
 • Het bestellen van een grafsteen
 • Financiële afwikkeling
 • Abonnementen en/of verzekeringen opzeggen
 • Wissen digitale gegevens uit telefoon, laptop, tablet etc. en veilig opbergen hiervan
 • Afsluiten social media

 

 • Het opruimen of ontruimen van de woning van de overledene
 • Nazorg, gesprekken met professionals