Wat kan ik zelf regelen voor mijn eigen begrafenis of crematie?

Delen op:

Veel mensen weten niet dat je een uitvaart zelf kunt regelen en vormgeven. Of dat je zelf een gedeelte kunt regelen en de uitvaartverzorger de andere zaken voor je oppakt. Zelfs de overheid zegt dat u zelf mag bepalen hoe u uw eigen afscheid regelt. Zie hieronder: Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/overlijden/vraag-en-antwoord/wat-kan-ik-regelen-voor-mijn-uitvaart 

U mag zelf bepalen hoe u uw eigen afscheid regelt. U kunt uw wensen voor uw uitvaart vastleggen met een verklaring en een uitvaartverzekering afsluiten. Een uitvaartondernemer (ook wel begrafenisondernemer genoemd) is niet verplicht.

Verklaring wensen uitvaart

Uw wensen voor uw begrafenis of crematie (ook wel uitvaart) kunt u vastleggen in een verklaring. Deze kunt u zelf opstellen of bij een notaris laten maken. U moet de verklaring ondertekenen en de datum van ondertekenen erbij vermelden. Als uw wensen veranderen, moet u in een nieuwe verklaring uw eerder gemaakte verklaring herroepen. Dit doet u door de volgende zin op te nemen: “Hierbij herroep ik mijn verklaring van (datum invullen)”.

Uitvaartverzekering niet verplicht

U hoeft geen uitvaartverzekering te hebben. Dit is niet verplicht. Heeft u geen verzekering, dan moeten uw nabestaanden de uitvaart betalen. Als er geen nabestaanden zijn, dan betaalt de gemeente de begrafenis of crematie. De gemeente kan kosten op uw erfenis verhalen. Voor meer informatie over betalen van de uitvaart door de gemeente kunt u contact opnemen met uw gemeente.